NRHA Norway

Gruppen Reiners of Norway endrer navn til NRHA NORWAY
Reining er western ridningens formel 1, hvor man skal ri et bestemt mønster og alle momenter er basert på hestens ranch arbeide. I reining inngår momenter som spins(360 grader vendingen) rollbacks(180 graders vending), store og raske sirkler, små og sakte sirkler, flygende gallop bytter og de spektakulære sliding stops. Hesten skal la seg guide med små hjelpere og ikke vise tegn til motvillighet. Reining er en stor sport i USA og nedover i Europa og vokser for hver dag som går også i Norge.
Gruppens oppgave er å promotere reining sporten i Norge og jobbe for å skaffe sponsorer som kan støtte NRHA NORWAY økonomisk.

Vi ønsker nye medlemmer til gruppen velkommen!