Nuwakot jamat

सबै नुवाकोटे लाई स्वागतम /यो नुवाकोटे दाजु भाई दिदि बहिनीको साझा प्लातेफोर्म हो