New York Latvian - NYLatvian.org - Ņujorkas latvieši

* Šī ir Ņujorkas latviešu sabiedrības forums un ir domāts papildināt vietni www.NYLatvian.org. Jūtieties brīvi komentēt par tīmekļa vietni un/vai par NY latviešu sabiedrību. Redzēsim kā tas attīstīsies.
LŪDZU NEPIEVIENOT REKLĀMAS, kam nav sakars ar latviešiem!
Facebook ir arī NYLatvian lapa, (iepretī "grupai"' kuru pašŗeiz skataties),
http://www.facebook.com/NYLatvian
Lai uzzinātu par latviešu notikumiem Ņujorkas apkārtnē apciemojiet www.NYLatvian.org un www.facebook.com/NYLatvian.

* This is the New York Latvian community forum and is meant to complement the site www.NYLatvian.org. Feel free to comment about the website and/or about the NY Latvian community. Lett's see how it develops.
PLEASE, NO ADVERTISEMENTS, having no connection to Latvians!
There is also a "page", (versus the "group" you are now viewing),
http://www.facebook.com/NYLatvian
To find out about Latvian events in the New York area visit www.NYLatvian.org/eindex.php and www.facebook.com/NYLatvian.