ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВИДИН

В тази група се коментира всичко, което може да послужи за обеди...няването на гражданите по въпроси, свързани с развитието на Община Видин, просперитета на региона и бъдещето му, като отлично място за живеене и трудова заетост.
Не се възприема единствено обиждането на участник, или неговото семейство, както и здравословното им състояние.