OFW in Libya News Alert

Ang forum po na ito ay upang magbigay ng pangkalahatang balanseng impormasyon patungkol sa totoong kaganapan sa bawat panig ng Libya na kung saan naroroon ang ating mga kababayang OFW.

BABALA: Maari lamang po na sumunod sa patakaran upang kayo ay hindi mapatawan ng parusa na gaya ng mga sumusunod.
1. Sa unang paglabag ay bibigyan kayo ng babala hangang tatlo.
2. Kapag hindi po sumunod sa ikatatlong babala, kayo po ay papatawan ng suspension ng isang linggo.
3. Pagkatapos kayong naibalik sa pagsapi at inulit nyong muli sa ano mang paraan ng paglabag ayon sa nakasaad na patakaran at regulasyon, kayo po ay maaring patawan ng agarang pagpapatalsik sa forum na ito.

PATAKARAN AT REGULASYON:
1. Bawal ang bulgar, bastos at panlalait na salita (No name calling).
2. Bawal po ang huwad na pagkakakilanlan (No fake Identity).
3. Bawal po ang maraming FB account na pag aari ng isang tao.
4. Bawal po ang mga sales and marketing advertisments
5. Bawal po ang mag post muli ng mensahe mula sa pinatalsik na kasapi, ito po ay tatangalin ng walang pasabi.
6. Ang patuloy na paglabag ay magbubunga sa pagpapatalsik ng walang paalam at paliwanag.
7. Ang sinumang nag post sa forum na ito ay kinakailangan na sumagot sa mga nagbigay ng komento bago maaring magbigay ng panibagong post.
8. Ang bawat post ay dapat alinsunod sa adhikain ng forum na ito. Ang magbigay ng tama, makatotohanan balita at impormasyon.
9. Sa bawat komento ay mangyari po lamang na sumunod po sa alituntunin ng "Grice's Maxims".
Grice's Maxims
1. The maxim of quantity, where one tries to be as informative as one possibly can, and gives as much information as is needed, and no more.
2. The maxim of quality, where one tries to be truthful, and does not give information that is false or that is not supported by evidence.
3. The maxim of relation, where one tries to be relevant, and says things that are pertinent to the discussion.
4. The maxim of manner, when one tries to be as clear, as brief, and as orderly as one can in what one says, and where one avoids obscurity and ambiguity.
As the maxims stand, there may be an overlap, as regards the length of what one says, between the maxims of quantity and manner; this overlap can be explained (partially if not entirely) by thinking of the maxim of quantity (artificial though this approach may be) in terms of units of information. In other words, if the listener needs, let us say, five units of information from the speaker, but gets less, or more than the expected number, then the speaker is breaking the maxim of quantity. However, if the speaker gives the five required units of information, but is either too curt or long-winded in conveying them to the listener, then the maxim of manner is broken. The dividing line however, may be rather thin or unclear, and there are times when we may say that both the maxims of quantity and quality are broken by the same factors.

Maraming salamat po.