One Punch Man & Dragon Ball Fan

Cộng đồng những fan hâm mộ của Dragon ball x One Punch Man :3 Nơ...i giao lưu chém gió của các anh em :))) Mọi người có thể đăng bất kỳ thông tin hoặc câu hỏi về OPM hoặc DB lên page nhé :)
Link page OPM: https://www.facebook.com/SaitamaVN/
Link Page DB: https://www.facebook.com/bayvienngocrongVN