Ôn tủ IELTS Speaking - Hội không sợ tủ đè

Cập nhật đề IELTS Speaking THẬT VÀ ĐANG THI tại BC và IDP.
Tham... gia vào hội này, bạn phải là người:
- Sắp thi IELTS
Nghĩa vụ:
- Tình nguyện report về đề IELTS speaking cả 3 part sau khi thi về.
Quyền lợi: ai tham gia mà bị tủ đè chết thì sẽ có cả hội khóc lóc tiếc thương :3