Opentours Vietnam

Group Opentours Vietnam thông qua Điều lệ hoạt động:

1. Các thành viên trong group post bài quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các công ty, doanh nghiệp lữ hành
2. Các thành viên trong group chia sẻ thông tin, tài liệu về dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nhà xe, phòng vé...
3. Tài liệu về nghiệp vụ: Theo Tiêu chuẩn VTOS sẽ được thông qua giới thiệu trên Group
4. Các tài liệu cho Điều hành, kinh doanh, sinh viên theo ngành Du lịch...
5. Các câu hỏi về chuyên môn nghiệp vụ
6. Không đăng tin, quảng cáo ngoài lĩnh vực du lịch

Các điều lệ sẽ tiếp tục cập nhật trên tình hình hoạt động của Group


TM. BQT
Mr Nguyễn Thanh Hải
Ms Nguyễn Thị Vân Anh