Israeli Powerlifting Community

בכל תחרות, יש את ההרמה הזאת שבשבילה כולם הגיעו.
הפעם זה היה ה-300 של אושר.
לראות אותו כל כך מאושר כאילו הוא זכה בפיס היה שווה כל רגע ורגע, ההרמה הזו הייתה רגשית לחלוטין ואפשר לראות עליו שזה בא ממקום עמוק מאוד. יש אולי ליפטרים חזקים ממנו אבל אין עוד ליפטר עם תשוקה כל כך גדולה לספורט כמו שיש לו. כן, וזה הזמן להודות שלא כולם חשוב שהוא מסוגל לזה, כולל אני, אבל כך ההפתעה וההערכה הייתה רק גדולה יותר. מן הסתם שלטומי אמא יש חלק גדול מאוד בזה, כי אחד הדברים שהוא יודע לעשות, זה לעודד את עצמו ואת האחרים לחשוב מעבר למה שהם מסוגלים, ואפשר לראות שזה עובד טוב מאוד. אז אושר ידידי, מזל טוב על החלפת הקידומת בדדליפט. מי ייתן ותנעל ככה גם 400 קילו ותחזיק אותו באוויר 10 שניות תוך כדי שאתה סוגר חשבון עם כל מי שלא האמין בך. זהו יום חג ידידי, יום חג יפה וטבעי.