Otevřené vzdělávání

Členové skupiny podporují principy otevřeného vzdělávání, včetně... využívání, přetváření, vytváření a sdílení vzdělávacích materiálů.

Jsou zde vítány odkazy na zajímavé vzdělávací zdroje (Open Educational Resources - OER), příklady dobré praxe nebo inspirace, které lze využít pro oblast vzdělávání a to jak od veřejných institucí, tak i soukromých iniciativ. Podmínkou je, aby tyto zdroje nebyly zpoplatněné.

Je zde možné i zveřejňovat pozvánky na vzdělávací akce, které mají otevřený charakter.

Více informací informací o otevřeném vzdělávání naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz