ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္

Online ေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္သူ ၿမိဳ႕နယ္သားေတြ တစ္စု...တစ္စည္းတည္း ျမင္ေတြ႕ေစလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႕
ဒီ Group ေလးကို တင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ ။ မိမိနဲ႕ သိတဲ့ တျခားေပါင္သားေတြကိုလဲ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဒီ Group ေလးထဲကို
ဖိတ္ေခၚေပးပါဦး ။ ေပါင္ၿမိဳ႕ နဲ႕ပါတ္သတ္တဲ့ ဓါတ္ပံုေတြ ၊ အေၾကာင္းအရာေတြကိုလဲ ဒီမွာ တင္ေပးေစလိုပါတယ္ ။ ေပါင္ၿမိဳ႕က
သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကို ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုေနပါတယ္ ။
ၾကည္သာရႊင္ပ် ခြန္းဆက္သလ်က္ .......
ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္