Sweet Sin - Secret Novel

พื้นที่สำหรับอัพนิยายโหมด Sweet Sin มืดหม่น เรท (?) ของหมีน้อย ส...่วนหนึ่งของนิยายเป็นแนวผิดศีลธรรม และแนวความคิดไม่ค่อยโสภา ส่วนหนึ่งที่ลงคือ Incest

อนึ่งไฟล์นิยายที่ลงทั้งหมดนั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อนอกกรุ๊ป

การรับสมาชิกนั้น ต้องมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ เนื่องด้วยแนวคิดของนิยายควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน