Global Pinoy Stream

Welcome to Global Pinoy Stream - the best alternative contempora...ry Music & Video streaming portal, connecting all Filipinos across the Globe! The GPS aims at:

1) Helping poor but deserving Filipino young students continue their studies by providing tuition support.
2) Helping the government disseminate relevant information that every Pinoy Expats should know, in every Country possible.
3) Providing Livelihood Opportunities for every Filipino who wish to help themselves. We have lots of Business Partners to help us reach our goals, so let's take advantage of it!
4) Promoting Peace Advocacy and educate Filipino Communities about peace in the world, regardless of ethnicity or religion through online literature, entertainment, music & educational videos.

Mga Panuntunan | Paalaala:

1. Lahat ay malayang makinig sa ating Internet Streaming portal, napapakinggan at napapanuod ang mga musika at video streaming sa www.globalpinoystream.com. Maaring magrequest ng mga musika tuwing may Dj na on-air. Ipaalam po natin sa lahat ang channel na ito.
2. Iwasan ang alitan sa bawat isa, isulong ang paggalang, kapayapaan at pagmamahalan. <3
3. Lahat ay maaring magpost ng mga mahahalagang impormasyon, especially government announcements.
4. Tanging business ads lamang ng Sponsors / GPS Partners / Advertisers ang papayagan nating mag post ng kanilang mga products & services.
5. Makilahok sa pagla-LIKE sa mga DJ tuwing on-board sila bilang pasasalamat sa kanilang libreng paglilingkod pagbibigay saya sa ating lahat.
6. Sabay-sabay nating i-welcome ang mga bagong myembro dito sa GPS.
7. Gamitin ang GPS ID upang maging qualified sa mga activities o surprised awards

[To be updated].

Maraming Salamat po sa inyong cooperation. ;)