Firearms United - Poland

FIREARMS UNITED
| World Gun Owner Confederation |

to całkowicie oddolna i społeczna inicjatywa miłośników broni. Zrodziła się w Polsce. Ideą było powołanie do życia masowego ruchu społecznego środowisk strzeleckich obejmujących swoim zasięgiem, w pierwotnym założeniu cywilnych użytkowników broni palnej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dziś ruch ten objął swoim zasięgiem wiele krajów ze wszystkich kontynentów świata.

Strategicznym celem ruchu jest połączenie jak największej liczby stowarzyszeń i federacji, osób indywidualnych, wszystkich środowisk strzeleckich na całym świecie, wzajemna pomoc i wymiana informacji tak, aby możliwe stało się skuteczne przeciwstawienie planom, już nie tylko jak się okazuje UE ale i ONZ oraz różnych rządów krajów, na wszystkich kontynentach, które dążą do wprowadzenia całkowitego zakazu posiadania broni palnej, a nawet replik przez obywateli.

Sama inicjatywa stworzyła sprzyjające warunki do międzynarodowej współpracy, wzajemnego wsparcia i wspólnego działania.

Dołączajcie i promujcie wśród swoich najbliższych i znajomych. To co chcą nam zrobić w Europie ludzie, którzy są u władzy, otoczeni i chronieni przez armię uzbrojonych ochroniarzy nie można pozostawić bez echa. Media kreują na każdym kroku rzeczywistość, przekonując, że broń palna jest złem. Jest złem, zabija ale w rękach złych ludzi. Złego człowieka z bronią w ręku może powstrzymać tylko dobry człowiek z bronią w ręku.

,,Broń jest odbiciem wolności w naszym kraju. Rząd, który nie wierzy, że obywatele będą korzystać z niej w odpowiedzialny sposób, nie jest rządem, któremu można zaufać."

"Nikt nie jest tak bardzo zniewolony jak ktoś, kto czuje się wolnym, podczas gdy w rzeczywistości nim nie jest. - Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)"

„Mądra i pożyteczna jest władza, która nie dopuszcza, by ludzie czynili sobie nawzajem krzywdy, a jednocześnie nie miesza się do ich pracy i nie zabiera im zarobionego przez nich chleba. Oto na czym polega dobre rządzenie” - Thomas Jefferson (1743-1826)

"Nieodpowiedzialności niektórych nie może służyć jako uzasadnienie dla ograniczenia praw i wolności wszystkich"

"Jedynym elementem naszego Państwa, który funkcjonuje poprawnie...są jego obywatele, wszystko co wartościowe - to oddolne inicjatywy obywatelskie. Pozostałe elementy to zbiór niewiarygodnych absurdów, opresji i propagandy. - Piotr Kociołek - fb - 2014"

www.firearms-united.com
https://www.facebook.com/FirearmsUnited
https://www.facebook.com/FirearmsUnitedRomania
https://www.facebook.com/Firearmsuniteditalia