Høyresiden i Norge

Høyresiden i Norge er en poltisk debattgruppe.

På Høyresiden i ...Norge starter du din egen debatt eller tar del i en tråd og en pågående debatt. Kommentarer over publiserte artikler fra media gir best respons. Post innlegg og start debatt! Få venner til å bli medlemmer.

Høyresiden i Norge blir drevet av medlemmene i gruppen. Debattregler: Debattantene er selv ansvarlige, og alle er pålagte å følge norsk lov.

Høyresiden i Norge er en politisk uavhengig facebook-gruppe. Gruppen ønsker et nivå som er gjennomsnittlig og over, publiseres det for mye som ikke holder mål, blir medlemmet fjernet fra gruppen etter en advarsel først.

Høyresiden i Norge er en offentlig politisk debattgruppe som refererer til Facebook siden med samme navn, Høyresiden i Norge. For å like siden klikker du på lenken: https://www.facebook.com/Stortingsvalg2017/

Høyresiden i Norge.