Rao Vặt Khánh Hoà

GROUP TẠO RA CHO ACE TRAO ĐỔI MUA BÁN UY TÍN! AI CÓ DẤU HIỆU LỪA... ĐẢO, POST XXX, XIN CÁC MEMBER REPORT GIÚP AD ĐỂ AD BLOCK,SẴN MEMBER GIÚP ADD APPROVE NEW MEM.MEMBER NÀO NHIỆT TÌNH AD SẼ PIN FREE.