Returnees of Denmark (ROD)

Foreningens hjemmeside: http://returnee.dk/

Om Returnees of Denmark (ROD):
Velkommen til Returnees of Denmark!
Vi er en forening at hjemvendte udvekslingsstudenter, au-pairs, college elever, sprogskoleelever, og hvad der ellers kan falde i den kategori.

Vores formål er, foruden at have det sjovt, at etablere og opretholde et sammenhold mellem ovennævnte, at fremme international viden og mellemfolkelig forståelse mellem nationer samt at fremme interessen for andre kulturer generelt.

Dette formål realiserer vi udadtil ved, i form af infomøder, at opfordre til at prøve at leve i en anden kultur for en tid. F.eks ved et skoleophold. Samt indadtil i form af en række festlige arrangementer.

Struktur
Returnees of Denmarks daglige ledelse forestås af hovedbestyrelsen, bestående af en landsformand, en landsnæstformand, en kasserer, samt menige medlemmer. Disse personer vælges hvert år på foreningens landsmøde.

Alle, der har interesse i ovenstående, kan melde sig ind og deltage i foreningen, på lige fod med tidligere udvekslings elever.