‫کمپين معرفی و نجات سنگ نگاره هاي ايران-rock art in iran‬

سنگ نگاره ها Petroglyphs یا هنرهای صخره ای Rock Arts کهن ترین آثار تاریخی و هنری بجامانده از بشرند.به تعبیری بستر بوجود آمدن حروف رمزی،خط، تبادل پیام،زبان، تاریخ، اسطوره ها، هنر و فرهنگ از سنگ نگاره هاست و آنها از بهترین ابزارهای رمزگشایی ماقبل تاریخ هستند، تعداد آنها فقط در یک منطقه محدود در ایران به بیش از 21 هزار مورد می رسد که عمر بعضی از آنها به چهل هزار سالPrehistoric می رسد و بشر تاکنون موفق به کشف هیچ پدیده ی تاریخی و هنری بدین قدمت نشده است.
سنگ نگاره ها پنجره هایی رو به گذشته های دور می باشند که از منظرگاه perspective آنها می توانیم تاریخ خط، هنر، زبان، محیط اقلیمی، اسطوره ها، فرهنگ و از همه مهمتر نوع اندیشه ی انسان های ادوار کهن را مطالعه کرد. از این رویکرد است که دانشمندان علوم مذکور به شدت و مستمر در تلاش می باشند تا به طرق ممکن آنها را کشف کرده و مطالعه نمایند.
هنرهای صخره ای، تنها هنرتجسمی است که مرز جغرافیایی مشخصی نداشته و همه ی ملل جهان فارغ از فرهنگ، نژاد و حتی اقلیم های جغرافیایی بسیار بعید از هم، از آن گذر کرده اند.
هنرهای صخره ای اسناد دست اولی هستند که پژوهشگران را با "ترجمان" فرهنگ ها در اقلیم ها و زمان های مختلف آشنا می‌‌کنند و سخن گفتن آنها با تصاویر و نشانه‌هایی است که اغلب در همه ی زمان ها و مکان ها برای همه ملل جهان یکسان بوده است.