Cộng đồng Android

Nhóm hỗ trợ về ROM android, ngoài ra còn cung cấp app hoặc giải ...thích các vấn đề liên quan đến android, nếu như một trong số các admin hoặc members nào biết thì hỗ trợ nhau nhiệt tình nhé!