Hiệp hội RAU SẠCH Viet Nam - RSA Vietnam ( Rau Sach Association)

RSA Vietnam là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, phi tất tần tật, hoạt động với mục tiêu cổ động lối sống tích cực, vì cộng đồng.
RSA Vietnam cũng là nơi chia sẻ, giao lưu, kết bạn giữa các hội viên. Hãy chung tay vì 1 cộng đồng nhân văn, văn minh.
"RAU SẠCH là RAU SẠCH. Nghiêm cấm hiểu bậy, suy diễn bậy và hành động bậy. Phải hiểu theo nghĩa LÀNH MẠNH. Tôn chỉ là phải LÀNH MẠNH !!! :)"