CHELSEA FC - AVATAR

Nhóm được thành lập từ clan s2chelseas2 PC thangkaka8888 của game avatar. Nơi mọi thành viên clan giao lưu kết bạn trên facebook.