Segarra People

L'idea és anar penjant aquí actes, concerts, xerrades, ... que t...inguin lloc principalment a la Segarra històrica, però sense tancar-nos a d'altres contrades. Seria com una agenda d'activitats per a la gent de la Segarra, i tu també pots col·laborar-hi.