Sjøfolk i utenriksfart

Før du laster opp bilder, så sjekk bildemappene først. Det er en... veldig stor sjanse for at det finnes en egnet mappe å legge bildet i. Bildemappene finner du her: http://www.facebook.com/groups/123576554358426/photos/..
Gruppe for å forsøke og komme i kontakt med gamle skipskamerater.
Annet stoff relatert til sjølivet er også velkomment.
Innenriksseilere, sjømannsprester, ansatte i velferden(nåværende og tidligere), barn/slekt av sjøfolk og andre som har noe stoff relatert til sjøfart er også velkommen i gruppen!
Skal du fortelle en historie eller en selvopplevd episode som kan gjøre andre flau eller sette andre i et negativt lys, så utelat navn på både personer og båter,
mvh Administratorgruppen SIU