சிறுதொழில் முனைவோர் சங்கம் SMALL BUSINESS CLUB.

www.theentrepreneur.in

நண்பர்களே! இந்த பகுதியில் தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த பதிவுகளுக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்படும்.

நீங்கள் விரும்பும் எந்தப் பொருளையும் வாங்க / விற்க விளம்பரம் கொடுக்கலாம்!

உங்களின் வியாபாரத்தில் நேர்மையாக இருங்கள்.

ALL TYPE சிறுதொழில் முனைவோர் சங்கம் SMALL BUSINESS CLUB COIMBATORE - TAMIL NADU.

JOIN ALL TYPE SMALL BUSINESS PERSONS HERE AND SHARE YOUR BUSINESS & SERVICES.

PLEASE SHARE AND POST HERE BUSINESS DISCUSSIONS ONLY OTHER CONTENTS REMOVE IMMEDIATELY.

WITHOUT EMAIL AND CONTACT NUMBER WILL NOT ALLOWED THIS GROUP.

DON'T POST BAD COMMENTS AND POST'S HERE.