Социалната работа в България и по света

Параметри на групата „Социалната работа в България и по света”

...1. Параметрите са гъвкави и зависят от промените на насоченост, цели, ценности, процеси вътре в самата група.

2. Част от тази група може да бъде всеки, който професионално и/или личностно се чувства свързан, работи, проявява реален интерес, действа като доброволец, действа като дарител, действа с ценностите на хуманизма от лична позиция в многопластовата обществена среда, в която се преплитат образователна, социална, клинична, законова, гражданска страни /представени от институции, университети, неправителствени организации, личности/, на различни нива.

3. Знанието и осъзнаването на динамичната среда, в която живеем и работим е от ключово значение за нашата собствена динамичност като личности и професионалисти в социалната сфера.

4. Пространството на тази група е отворено за споделянето на личен професионален опит.

5. Пространството на тази група е отворено за споделянето на личностен опит, свързан с нашето личностно израстване, промени, проблеми, конфликти в хода на развитието ни в нашата професия, както и ако в ролята си на неангажирани с конкретна професия имаме и искаме да споделим такъв.

6. Пространството на тази група е отворено за жива връзка със света, държавата и обществото, в което живеем, сигнализирайки и споделяйки за промени, факти, събития, които рефлекират върху самата среда, народопсихологията и различните социални общности в обществото ни.

7. Отношенията в тази група ще лежат на основите на добронамереност, толерантност, уважение – личностно и професионално. /Цитат от Правилата на един форум: Не излагайте мнения или материали, които са недобронамерени, заядливи, обидни. Не осъждайте, не нападайте, не иронизирайте, не злепоставяйте, не обиждайте чуждото мнение. Не ползвайте груб, неприличен, вулгарен, заплашителен език или материал. Обсъждайте поставената тема, чуждите мнения по нея, а не чуждата личност.../.

8. Добронамереният хумор е допустим в рамките на дискусиите.

9. При преминаването на етично допустимите граници по т.7 и непостигането на съгласие между страните, създали напрежението или конфликта, ще се реагира по решение на групата. Групата „санкционира” и решава.

10. В дискусиите може да се участва освен словесно, но и с различни други форми на видео средства, картини, метафори, изразени по различен начин, имащи отношение към съответната дискусия.


Възможни цели на групата „Социалната работа в България и по света”

1. Представяне на програми по Социална работа /и нейни частни случаи/, развити в бакалавърски или магистърски степени в български университети. Близост, препокриване, различия. Възможност за представяне и споделяне на програми от университети извън България. /по възможност с анотация на български език/

2. Определянето на точните и ясни граници, картина на състоянието и перспективи пред целевите групи, към които е насочена социалната работа в България.
3. Определяне на възможни граници и допирни точки между различните помагащи професии в полето на социалната работа. /получена професионална квалификация – заемана длъжност/.

4. Споделяне на иновативни индувидуални, групови, социалнобщностни, рехабилитационни подходи, практикувани вече в България, или традиционно наложили се извън България. /в това число и „новородени” тук – напр. отец Иван от Нови Хан/.

5. Обсъждане на актуални законопроекти от социалната, образователната, институционалната, областта на здравеопазването... и всяка област, която пряко касае целевите групи, към които е насочена нашата дейност.

6. Представяне на проекти, на индивидуални инициативи, презентации, лекции, семинари, конференции.

7. Обсъждане на казуси от цялата група, които са възможни от гл.т. на конфиденциалност. При казуси, при които конфиденциалността е задължителна, формиране на по-тесен групов чат от заинтересовани участници в групата.

8. Излизане извън интернет пространството и организирането на групови срещи във връзка с определен казус, идея, възможност за действие в заедност.