СОЛОНГОС ДАХЬ ЗАР

1.Солонгос дахь зараас өөр төрлийн пост оруулбал группээс хасна... (нэгэнт хасуулбал дахиад энэ группд орж ирж чадахгүй болох юм).
2. Насанд хүрэгчдын холбогдолтой пост оруулбал группээс хасна, иймэрхүү постуудыг аль болох хурдан устгаж байхыг хичээнэ.