Support Soldiers Of Odin Østfold

Dette en Support gruppe og ingen medlems-gruppe, men en portal t...il å bli medlem i ditt fylke eller by.
Ta kontakt med en administrator dersom du ønsker å delta aktivt i S.O.O.N og bli medlem.

Soldiers of Odin Norge har utspring fra Kemi i Finland.
S.O.O.N er en ravne-tjeneste som har som mål å skape tryggere oppvekstsvilkår og omgivelser for barn, unge og voksne på tvers av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, legning, livssyn og yrke.

Hensikten med vår tilstedeværelse, og vandringer, er å være ett preventivt virkemiddel, samt kunne hjelpe alle som måtte trenge det når de ferdes ute alene. Ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når folk trenger det.

S.O.O.N ønsker også å bidra til å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst. Som medlem får du innblikk i folk sin verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskaper om hva mennesker er opptatt av.
S.O.O.N sin tilstedeværelse vil også være ett preventivt virkemiddel som kan bidra til redusere sjansen til at folk begår Overgrep, vold, hærverk og kriminelle handlinger,
S.O.O.N kan derfor regnes som ett preventivt tiltak.
S.O.O.N er ikke et borgervern eller reserve politi, og vil alltid kontakte respektive nødetater om hjelp.
Vi skal hverken håndheve lover og regler, ta på oss rollen som Politi, eller utøve noen form for makt. S.O.O.N skal kun være tilstede i by-bilde som ekstra øyne og ører, samt en hjelpende hånd for de som trenger det. Om noe skulle oppstå, skal vi kun observere, dokumentere og tilkalle de respektive nødetater. Vi akter å forbeholde oss til Norsk lov til en hver tid.


Der det er fare for menneskeliv eller man kan forhindre mer skade, livsnød, der mennesker trenger øyeblikkelig nødvendig nødhjelp/ førstehjelp og eller livredding, vil vi i alle tilfeller gripe inn å hjelpe mens vi tilkaller respektive nødetater.