นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

--- ข้อตกลงการใช้กลุ่มเฟสบุ๊คของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ---

**โปรดคิดไว้เสมอว่า FACEBOOK แห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะ**

>>> กรุณาอย่าโพสต์เกินความจำเป็น <<<
>>> และกรุณาอ่านการแจ้งเตือนข่าวสารใน #News Update <<<

1) กลุ่มนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อสานสัมพันธ์เพื่อนๆนวมินทร์ เตรียมพัฒน์ ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าทุกรุ่น และกรุณาหลืกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ
2) อนุญาตให้ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ สื่อบันเทิงได้ตามอัธยาสัย
3) ห้ามโพสต์ ภาพ/สื่อ ที่อนาจาร ผิดกฎหมาย อันไม่เหมาะสมและขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
4) ห้ามหมิ่นประมาทบุคคลอื่น โดยเฉพาะคุณครูและเพื่อนนักเรียน
5) กรุณางดการโฆณา/ค้าขาย /ทำงานผ่านเน็ต/บริการ ต่างๆโดยเด็ดขาด
6) หาก ADMIN ตรวจพบโพสต์ที่มีลักษณะขัดต่อข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียน และความมั่นคงของชาติ จะทำการลบโพสต์ดังกล่าวทันที
***โดยเฉพาะข้อที่5ขอความร่วมมือสมาชิกทุกคนด้วย***

ติดต่อโรงเรียน : www.nawamintriampat.ac.th
ติดต่อคณะกรรมการนักเรียน : ห้องกิจการนักเรียน ชั้น 1 อาคารหอประชุม
ติดต่อรายการเสียงตามสาย : www.facebook.com/groups/nmr.student.radio

ขอขอบคุณที่ทุกคนให้ความร่วมมือ #ADMIN 2013