Table Tennis Macedoniа

Формирањето на групата е со цел да се овозможи комуникација и дружење на сите оние кои го сакаат Пинг Понгот. Воедно и да се овозможи излез од маргините на пинг понгот како спорт.