Tâm sự các bà mẹ Việt Nam

Thông Báo!

Nhóm được xem là hiện thực sau hôn nhân, nên cân nhắ...c kĩ trước khi tham gia nhóm!

"Luôn chào mừng bạn và thiếu bạn cũng chẳng sao cả"

Cám ơn các bạn đã đọc trước khi tham gia nhóm.
Tâm sự kín không muốn cho ai biết tên gửi vào đây:
http://goo.gl/forms/dcpTSF2eCi