ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ενημέρωση σπουδαστών σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο τμήμα.Τo group αυτό έχει ανεξάρτητο χαρακτήρα, οποιαδήποτε αναφορά σε παρατάξεις ή οποιαδήποτε ανάρτηση που αφορά παράταξη θα διαγράφεται.Η επαναλαμβανόμενη τέτοιου είδους συμπεριφορά θα έχει ως αποτέλεσμα την διαγραφή του μέλους από την ομάδα.