>>SAMOA 4 LIFE<<

A PLACE WHERE YOU CAN BE YOURSELF AND TALK ABOUT ANYTHING OR ANYONE! lol IF YOU CAN'T HANDLE THE JOKES SIMPLY LEAVE THE POST OR CHOOSE TO IGNORE! WHATEVER HAPPENS IN >>SAMOA 4 LIFE<< STAYS IN (S4L)! FA!
->SA LE IKA
->EVA FAALELEI
->PULE A OE I OU FIKA
->JJ Pulepule Afuvai
->FESILI I LE ADMINZ PE A LE MALAMALAMA
->sA lE pAFikAraTIon!!

SIGN BY: KOVAGA STEVE LIU TALIA...LOL...>>WA LA<<