თეატრალური - SHOTA RUSTAVELI THEATER & FILM GEORGIAN STATE UNIVERSITY

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ერთ–ერთი წამყვანი უმაღლესი მულტიდისციპლინარული სახელოვნებო დაწესებულება მთელს კავკასიაში. უნივერსიტეტი დაფუძნდა 1923 წელს. იგი ქართულსა და მსოფლიო კულტურას თითქმის 90 წელია ემსახურება. უნივერსიტეტი მდებარეობს თბილისში მდინარე მტკვარის ორივე სანაპიროზე.
უნივერსიტეტი მობილიზებულია მოამზადოს პროფესიონალთა თაობები თეატრის, კინოს, ტელევიზიის, ფოლკლორის, საშემსრულებლო თუ გამოყენებითი ხელოვნების, კულტურის მენეჯმენტისა და ტურიზმის მიმართულებით. მისი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია გაღრმავოს ინტერდისციპლინარული სასწავლო გეგმები და სამეცნიერო კვლევები, რომელიც გაზრდის დასაქმების შესაძლებლობას ამ სფეროში;
უნივერსიტეტი წარმოადგენს ქართული ხელოვნების ფასეულობებს, აგრეთვე კულტურულ მემკვიდრეობათა საუნივერსიტეტო-სამეცნიერო კვლევებს, რომელიც მიმართულია თეატრისა და კინოს, მედია-ხელოვნების, კულტურის პოლიტიკის განვითარებისაკენ.
უნივერსიტეტს გააჩნია სამ საფეხურიანი სწაველბის ფორმა–საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო.
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოიცავს სამ ფაკულტეტს:

ბაკალავრიატის აკადემიური საფეხური

დრამის ფაკულტეტი:

1.დრამის რეჟისურა;
2. მსახიობის ხელოვნება (დრამისა და კინოს მსახიობი, პანტომიმის თეატრის მსახიობი, მუსიკალური თეატრის მსახიობი, თოჯინური თეატრის მსახიობი).
ფოლკლორისა და ქართული ტრადიციული ხელოვნების მიმართულებით:
ა. ქართული ცეკვის ქორეოგრაფია;
ბ. ქართული ხალხური სიმღერა, საეკლესიო გალობა;
გ. მუსიკალური ფოლკლორი;

კინო-ტელე ფაკულტეტი:

1. მხატვრული კინოს რეჟისურა;
2. დოკუმენტური კინოს რეჟისურა;
3. ანიმაციური კინოს რეჟისურა;
4. ტელერეჟისურა;
5. ხმის რეჟისურა;
6. კინო–ტელე ოპერატორი;
7. აუდიო–ვიზუალური ხელოვნება (მედიაკომუნიკაცია).

ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი:
1. თეატრმცოდნეობა;
2. კინომცოდნეობა;
3. ხელოვნებათმცოდნეობა;
4. ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა;
5. ხელოვნების მენეჯმენტი.


მაგისტრატურის აკადემიური საფეხური:

თეორიული მიმართულების სამაგისტრო პროგრამები

1. ქართული თეატრის ისტორიის მკვლევარი;
2. ძველი ქართული თეატრი;
3. სათეატრო კრიტიკა და თეორია;
4.თანამედროვე ევროპული თეატრის მკვლევარი;
5. ქორეოლოგია (ქართული ქორეოგრაფიის მკვლევარი);
6. კინოს ენა და სტრუქტურა;
7. ამერიკული კინოს ჟანრები და ჟანრის კვლევა;
8. ახალი ტექნოლოგიების ზეგავლენა კინოენის ფორმირების პროცესში;
9. ძველი ქართული ხელოვნება, კვლევა და დაცვა;
10. ქართული ხელოვნება და კულტურული მემკვიდრეობა;
11. მეოცე საუკუნის ხელოვნება;
12. თანამედროვე მენეჯმენტი კულტურასა და ხელოვნებაში;
13. კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტი;
14. ტელემედია;
15. მედიაკომუნიკაცია (აუდიოვიზუალური ხელოვნება და პრაქტიკა).

საშემსრულებლო მიმართულების სამაგისტრო პროგრამები

1. დრამის რეჟისურა;
2. მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი);
3. ვოკალი (შემოქმედებითი პედაგოგიკა);
4. მუსიკალური თეატრისა და ესტრადის რეჟისურა (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი);
5. სცენოგრაფიის ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი);
6. ქართული ცეკვა და სადადგმო ხელოვნება (შემოქმედებითი პედაგოგიკა);
7. მეტყველების კულტურა ( შემოქმედებითი პედაგოგიკა);
8. მხატვრული კინოს რეჟისურა;
9. კინო–ტელე დრამატურგია;
10. აუდიო და ვიზუალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები;
11. კინო–ტელე ოპერატორი;
12. დოკუმენტური ფილმის რეჟისურა (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი);
13. ტელერეჟისურა (ელექტრონული მედიის გამოყენებითი საშუალებები ტელერეჟისურაში);
14. დოკუმენტური კინორეჟისურისა და კინოოპერატორის ხელოვნება (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი);

დოქტორანტურის აკადემიური საფეხური:

საშემსრულებლო მიმართულების სადოქტორო პროგრამები

1. დრამის რეჟისურა;
2. მსახიობის საშემსრულებლო ხელოვნება (შემოქმედებითი პედაგოგიკა);
3. ვოკალის ხელოვნება (შემოქმედებითი პედაგოგიკა);
4. კინორეჟისურა;
5. ტელერეჟისურა;

თეორიული მიმართულების სადოქტორო პროგრამები

1. თეატრმცოდნეობა: თანამედროვე ქართული თეატრის მკვლევარი; მსოფლიო თეატრის ისტორია და თეორია; სათეატრო თეორია და კრიტიკა;
2. კინომცოდნეობა: მსოფლიო კინოს ისტორია; კინო და ცენზურა ტოტალიტარიზმის ეპოქაში;
3. ხელოვნებათმცოდნეობა: ქართული ხელოვნების ისტორია მსოფლიო ხელოვნების კონტექსტში; ახალი ქართული სახვითი ხელოვნების პარადიგმები მსოფლიო კულტურის ისტორიის კონტექსტში; სცენოგრაფიის ისტორია;
4. ქორეოლოგია: ქორეოგრაფიული ხელოვნების ისტორია და თეორია;
5. ტელემედია: კულტურა მედიაში;
6. ხელოვნების მენეჯმენტი: კულტურის პოლიტიკა და კულტურის მენეჯმენტი;

საერთაშორისო ურთიერთობები

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქვეყნების სახელოვნებო დაწესებულებთან. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმებულია შემდეგი ქვეყნის წამომადგენლებთან:
კიევის კარი კარპენკოს თეატრისა და კინოს, სატელევიზიო აკადემია;
ერევნის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტი;
ბაქოს ხელოვნების უნივერსიტეტი;
ვილნიუსის მუსიკისა და თეატრის აკადემია;
სტამბულის ბიგლის უნივერსიტეტი;
ანკარის ბილკენტის უნივერსიტეტი;
ალმა-ატას ხელოვნების აკადემია (ყაზახეთი);

ჩვენი უნივერსიტეტი ორგანიზებას უწევს საერთაშორისო ტრეინინგებსა და მასტერკლასებს, სამეცნიერო კონფერენციებს, სემინარებს.
უნივერსიტეტი 1978 წლიდან აწყობს ყოველწლიურ საერთაშორისო სტუდენტური ფილმების ფესტივალს “ამირანი” და სტუდენტური ეტიუდების ფესტივალს.
ჩვენი უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტს შეუძლია ისარგებლოს ინტერნეტით, ბიბლიოთეკით, კულტურის ვიდეოცენტრით, რამდენიმე სცენით, სტუდიითა და სხვ.
უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებობს საგამომცემლო სახლი “კენტავრი”, სადაც ყოველწიურად გამოიცემა IV ტომი კულტურის მეცნიერებათა შესახებ, თხუთმეტზე მეტ პუბლიკაცია და ასევე ყოველთვიურად აქვეყნებს ორ გაზეთს: “დურუჯსა” და “კულტურას”.
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასპინძლობს მოწვეულ პროფესორ-ექსპერტებს, რომლებიც ჩართულნი არიან საერთაშორისო პროექტებში სხვა პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ერთად.
უნივერსიტეტის რექტორი გახლავთ პროფესორი გიორგი მარგველაშვილი.
SHOTA RUSTAVELI THEATRE AND FILM GEORGIAN STATE UNIVERSITY

TBILISI, GEORGIA


Shota Rustaveli Theatre and Film Georgian State University is a multi-disciplinary institution at the highest level of art education, located in Tbilisi, Georgia and is one of the leading art Universities in all Caucasus. University located in two blocks in historical parts of both side of the river Mtkvari in Tbilisi.

It is focused on preparing highly skilled professionals in the field of Theatre, Film, TV Media, Traditional Folk, Performing or applied arts, Cultural Management and Cultural Tourism. Its one of the main task is to improve inter-disciplined studying plans and scientific researches, which will broaden employment market in the sphere of art; and it will provide the postgraduates with the skills to adapt to the permanently changeable labour market of the world.

The University represents the national values of Georgian culture and art, also it is the scientific research educational institution studying cultural inheritance, which is focused on the fields of theatre and cinema media-arts, art scientific studies, cultural management, cultural policy and post researching steps to improve ( deepen ) these spheres.The university was founded in 1923. It has served Georgian and the world culture for 85 years.

At the University are BA, MA and Doctoral levels.

The cinema department was created 36 years ago in the university.

The university is a plenipotentiary member of ELIA and CILECT.


The 85 years old university has 3 faculties:

Drama Faculty:
Acting /Theatre&Cinema/
Theatre Directing
Mime
Puppetry
Music Theatre Acting
Choreographer of Georgian Dance
Georgian Polyphonic and Spiritual music
Pop Music performer
Stage Design

Film and TV Media Faculty:
Film Directing /Feature, Documentary, Animation/
Camera
TV Media Directing
Sound Directing

Art and Social Science Faculty:
Theatre Study
Film Study
Art Study
TV-Radio Journalism
Cultural management
Tourism management

MA Study:
Western Theatre Study
American Film Study
Georgian Traditional Dance Study
Contemporary TV Media Directing Skills
Creative Pedagogy
Teaching Methodology at the Vocal Study
Modern Management in Culture
Cultural Management
Georgian Theatre Anthropology
Media Study
Media Communication Theory and Practice

Doctoral Study
XX Century Western Theatre Study
Creative Pedagogy
TV Media Practices Study
Cultural Management, Cultural Policy Study
Contemporary Stage Design and Art Study

International Relations
Shota Rustaveli Theatre and Film Georgian State University has a long cooperation and signed agreements with: Kiev Theatre and Film,TV Academy of Karpenko Kari /Ukraine/, Yerevan Theatre and Film Institute /Armenia/, Baku Arts University /Azerbaijan/, Vilnius Music and Theatre Academy /Lithuania/ Istanbul Bilgi University /Turkey/, Ankara Bilkent University /Turkey/, Alma-Ata Arts Academy /Kazakhstan/.

University organizes international training programs and master classes, scientific conferences, seminars and round tables


University since 1978 organised International annual student film festival “AMIRANI” and permanently Students International Theatre Festival.


The idea of student film festival Amirani has existed since 1978. At first it started as the biennial activity. Just at the beginning of its foundation it was thought as the freest festival in cinematography groups of “The Soviet Union”. In the 1990s after collapsing The Soviet Union the festival stopped its existence.

In 2007 the university re-established student’s International film festival, making it annual.

It became a successor of the film festival established in 1978, in which the members of the judges were such famous film artists as: Otar Ioseliani; Merab Kokochashvili; Rezo Esadze; Leonid Gaidai; Maschenko and Izraeliani;

Every year more than 20 countries from whole world take part in this festival.

At the University all students have access to the internet, large Scientific Library /over 200000 volumes/, Culture Video Centre /over 5000 materials/, several stages, studious and many other facilities.

At the University launched Scientific Research Institute, operated University Press – Publishing House KENTAVRI. University produced Annually IV volumes of Cultural Science Studies, more than 15 publications, monthly two editions of newspapers: DURUJI and KULTURA.

During the year University host many invited professors and experts, involved in many international projects with his partner Universities and institutions.

Rector of the University, Professor Giorgi Margvelashvili."