TEXTOW Madagascar "Mon réseau, ma vie"

★☆★ ılıllılı. FAMARITANA .ılıllılı ★☆★
** Textow : Avy @ Texto na SMS (izany hoe ny Finday no tena ampiasaina eto, @ alalan'ny forfait SMS isan-karazany na ny FB mobile)
** "Mon réseau, ma vie" : ny olona tsiray2 dia samy manana ny réseau pérso-ny, izay hifandraisany mivantana na ankolaka @ zavatra rehetra ataony sy iainany andavanandro", ny réseau perso-ny olona iray dia ireo olona mifandray amin'ny isaky ny toerana misy azy, na maharitra na vetivety, na taloha na hatramin'izao (Fianakaviana, namana, mpiara-miasa, etc... ary ny naman'ny namana, ny fianankavian'ny namana, sy ny mpiara-miasa @ namana, etc ..., nanomboka ianao teraka mandra-pahafaty, C'est toute une vie! Ton Réseau, c'est ta vie! "Mon réseau, ma vie")
*** Ilaina ny mikolokolo sy mampivoatra ny réseau perso, satria fanoitra mahomby mba hanatratrarana tanjona iray izy io. Ny fahafantarana olona maro raha hanantanteraka zavatra iray dia tombony ankoatra ny fananana vola sy fitaovana, satria ny olona no harena voalohany ho an'ny firenena iray. Mivoatra hatrany ny teknolojia, ka mirona @ io reseaka réseau io daholo ny sehatra rehetra mba hampiroborobo ny zavatra sahaniny.(Jereo @ Google ny hoe : Réseau social, marketing du réseau, e-reputation, sns)

★☆★ FANAZAVANA ho an'ireo "nouveaux membres" :
1- Iangaviana ianareo vao niditra na nampidirina ato @ Groupe mba hamaky tsara ny "A propos", na "infos"(Raha FB mobile), hamaky ihany koa ny "Documents" rehetra, ary hijery ny "Évènement sy ny "Photos" fa hanampy anao hahazo ny momba2 ny "Groupe" izany.
2 - Hatreto, ny Textow dia "groupe" ohatran'ny Groupe Facebook rehetra ihany mandrapahavita ny Site Web officiel, izay natao hampahafantarana ny tanora ny "actualités", ny "activités", ny "évènements" ary ny "Job" mety sy tokony hahaliana azy.
3 - Ny mampiavaka ny Textow @ groupe hafa dia ny fivoizana ny atoa hoe : "Réseau social via SMS-Textow", izay afahanao mametraka ny "Numéro téléphone"-nao (Numéro de partage ou Numero Textow), sy ny momba2 anao ao @ Document "Les membres du réseau social via SMS(Textow)" : Raha mampiasa PC, dia "modifier" le document "liste des membres textow", ampidiro ny momba2 anao manaraka ny nataon'ny olona hafa teo aloha, dia "enregistrer", raha FB MOBILE, dia apetraho eo @ "commentaire" toy ny nataon'ny olona hafa teo alohanao ihany koa.

★☆★ TSY AZO IRESAHANA eo @ commentaire'nio document io fa ametrahana "Numero de partage/Num Textow" fotsiny.
Eto miditra :
PC : http://www.facebook.com/groups/textowmadagascar/doc/335084789884766/
FB mobile : http://m.facebook.com/groups/278580098868569?view=doc&id=335084789884766&refid=0&http&_rdr
4 - Afaka mividy puce manokana ianao atao "Numéro Textow", fa tsy voatery ho ny "Numéro Perso"nao, na "Faux numéro".
5 - Mampiasa Finday afaka manao "Listes noires" appels sy SMS (Ohatra Samsung C270), mba hanavahana ireo tena namana @ mpanakorontana sy mpigafy.
6 - Ianareo mipetraka any IVELANY ihany koa dia afaka mampiasa ity fomba fifandraisana vao2 "Textow" ity, satria raha misy "Numéro Textow France" maro2 ohatra ato dia afaka mifandray tsara ireo arakaraky ny "forfait SMS" atolotry ny "opérateur" misy anao
7 - Ny Textow dia tsy tolotra "Gratuit" avy @ "opérateur" manokana fa "Système" vao2 hahafahana mahazo namana @ alalan'ny SMS. Ny "forfait SMS" atolotry ny "opérateurs" izay misy anao no mahamora na mahasarotra ny fifandraisana @ membre, ohatra raha Airtel ianao (SMS 60) dia afaka mifandray tsara @ "Numéro Textow Airtel", raha Orange ianao (Be SMS) dia afaka mifandray tsara @ "Numéro Textow Orange", de toy izany ihany koa ny mampiasa ny "opérateur" hafa toy ny "Telma, na Life", mandrampisy ny tolotra manokana avy @ Textow Madagascar.
8 - Ny Textow dia fitaovana iray azo ampiasaina tsara raha hanao "Buzz"-na "évènement" et @ Facebook na @ SMS. Raha misy Orinasa na ONG maniry ny hiara-miasa @nay araka izany dia afaka miantso @ numéro Textow 0337839171 na James Léong.

★☆★ FANDRARANA :
Ny "Administrateurs"-ny Groupe dia manaiky ny fidiran'ny rehetra tsy ankanavaka ato @ Groupe, fa kosa tsy azo atao :
- Ireo zavatra rehetra miteraka fahasorenana sy fikorontanana ato @ groupe dia voarara.
- Ny manao teny ratsy mivantana, na mametraka sary mamoafady
- Manao "Harcelement" membre hafa.
- Ny manaratsy be fahatany : olona, na fikambanana na finoana na firehana politika, etc.
- Mamerimberina im-betsaka "publication" iray ao antiny fotoana fohy, ka mameno ny mur-ny groupe.
*** Hofafanay avy hatrany ireo "publications" tsy manaraka ireo Fepetra voalaza ireo (Afaka maneho hevitra ankalalahany ny rehetra (@ lafin-javatra rehetra) fa arahana fifanajana kosa.
:::: FANALANA tsy HO mpikambana intsony :
Ireo izay mandika ny fandrarana voalaza etsy ambony dia homena "avertissement" na "esorina" avy hatrany arakaraka ny zavatra tsy mety nataony.

★☆★ FANAMARIHANA :
- Tsy fitadiavam-bady na "Groupe de Rencontre" ny Textow.
- Afaka ampafantarina tsara ny Administrateurs-ny groupe ny heta2 sy ny zavatra tsy zaka rehetra ataona "membre hafa". Mba hahafanay mandray fanampahan-kevitra.
- Raha misy olona mahasorena anao dia andefaso MP(Messagee Privé) ilay olona fa aza atao eo @ mur-ny groupe.
- Afaka manao "publicités" na "annonces" ato ny rehetra, fa ny "abus" kosa dia tsy ekena, ohatra: 10 na 20 annonces ao antiny 5 minutes!
*** RAHA tsy tia handray ireo "notifications" be dia be ianao dia misy onglet "notifications" akaiky ny onglet "Document" dia ataovy "désactivé".

Ary FARANY manasa ireo membres actifs rehetra mba hampiditra ny namany rehetra ato. Le maximum possible! :) indindra ireo @ faritany, afaka ampiasaina tsara @ fikarakarana hetsika any @ faritany ny "Système Textow", C'est notre réseau, notre vie! ^^
►James Léong (Fondateur de Textow Madagascar)
►Animatrice officielle de Textow : http://m.facebook.com/safikah.tagari
>>>
Suivez les liens pour voir les numéros Textow :
PC : http://www.facebook.com/groups/textowmadagascar/doc/335084789884766/
FB mobile : http://m.facebook.com/groups/278580098868569?view=doc&id=335084789884766&refid=0&http&_rdr