THANH LÝ - TRAO ĐỔI ĐỒ MẸ VÀ BÉ

Group là sân chơi cho các mẹ thanh lý – trao đổi hàng của các mẹ... và con đã qua sử dụng hoặc còn mới không dùng tới như quần áo, đồ dùng – đồ chơi cho bé. , trao đổi thanh lý với nhau giá cả theo yêu cầu của 2 bên.