Hotdeal 12h

Hotdeal 12h...
... được xây dựng như một kênh giúp các gian hàng giới thiệu sản phẩm của mình tới các khách hàng - bạn hàng theo mô hình các gói sản phẩm kích thích sức mua. Qua hình thức các gian hàng đăng ký gói sản phẩm với nhóm Ad trở thành sản phẩm phiên thỏa thuận.

Điều kiện trở thành Sản phẩm thỏa thuận:
- Sản phẩm phải được tính một mức giá chiết khấu 10 - 15% so với sản phẩm cùng loại hay so với mức giá chính sản phẩm đó trên trang bán hàng của các gian hàng.
- Gian hàng phải mời tối thiểu 50 bạn hàng hay khách hàng vào nhóm.

Cú Pháp:
Thêm bằng giao thức: "Thêm người vào nhóm" phía trên bên phải màn hình giao diện nhóm>
- Số sản phẩm trong một phiên thỏa thuận tối thiểu là ba sản phẩm

PHIÊN THỎA THUẬN 12h

* Hình thức:
Các sản phẩm thỏa thuận thỏa mãn những yêu cầu trên đăng ký với nhóm Ad sẽ được ghim lên đầu nhóm để bắt đầu một phiên thỏa thuận.

Các gian hàng - bạn hàng - khách hàng sẽ bình luận dưới bài viết bằng cụm từ: "thỏa thuận hoặc tt" và nhấn like cho trang bán hàng của Gian hàng có sản phẩm trong phiên thỏa thuận

* Nội dung và kết quả:
- Ba bình luận ở các mốc:
+ 11h 59'
+ 12 h
+ 12h 01'
sẽ nhận được quyền mua ba sản phẩm của phiên thỏa thuận
- Giao dịch chốt phiên
Các gian hàng có sản phẩm thỏa thuận và các gian hàng - bạn hàng - khách hàng nhận được quyền mua tự thỏa thuận phương án giao nhận sản phẩm.

* Một số lưu ý
- Vì giao thức face đã mặc định cho nên kết quả sẽ được chốt 24h sau phiên thỏa thuận
- Trường hợp các bình luận không trùng với các mốc thời gian trên thì sẽ lấy các mốc thời gian gần với mốc mục tiêu 12h làm kết quả.
- Trường hợp gian hàng có sản phẩm thỏa thuận không thực hiện nghĩa vụ các gian hàng - bạn hàng - khách hàng nhận được quyền mua thông tin lại cho nhóm Ad

Trân trọng!
Nhóm Ad

SẢN PHẨM THỎA THUẬN PHIÊN THỨ NHẤT 05/11/2014
Nước mắm Phú Quốc Phụng Hưng 40 độ đạm chai nhựa 1000ml:
Giá bán 110.000đ/ chai
Giá Sản phẩm thỏa thuận 100.000đ/ chai
https://www.facebook.com/kho.nuoc.mam.viet
Mời các gian hàng - bạn hàng - khách hàng tham gia.

Chúng tôi mời các gian hàng đăng ký sản phẩm thỏa thuận cho phiên thứ hai vào ngày 08/11/2014