Hội tìm việc làm cho sinh viên, người lao động tại Hà Nội

Xin thông báo tới mọi người, mọi người chú ý chỉ đăng thông tin ...tuyển dụng còn thông tin mua bán thì đăng tại G này https://www.facebook.com/groups/myphameliza/
; mọi tin đăng được phép duyệt luôn; nếu ai không làm đúng thì sẽ xóa bài đăng nhé