Tin tức Hải Phòng Plus 24/7

Group tập hợp những người thích đọc tin tức Hải Phòng trong 24h/...7 ngày: kinh tế, xã hội, tuyển dụng, chứng khoán... từ các nguồn tin đáng tin cậy.