เตรียมสอบ กพ. 58 (ติวกันเอง)

การที่ผู้สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปคิดว่าผู้ที่สอบ ก.พ. ด้วยก...ันเป็น “ศัตรู” หรือ “คู่แข่ง” หรือบางครั้งเวลาที่ ก.พ. เปิดสอบแล้วปิดบังข่าว ไม่บอกญาติ หรือเพื่อน ไม่แนะนำหรือชักชวนให้เขามาสอบด้วยกัน เพราะกลัวเขาสอบได้ ผมขอแนะนำให้เปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะการสอบ ก.พ. ใครที่สอบผ่านได้คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ก.พ. ให้ผ่านหมด ถ้ามีคนสมัครสอบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน แล้วสอบผ่านทั้ง ๑ ,๐๐๐,๐๐๐ คน สำนักงาน ก.พ. ก็ออกใบรับรองให้ทั้งหมด เห็นไหมว่าการสอบ ก.พ. เป็นการแข่งกับตัวเอง และขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจ มุ่งมั่น อ่านหนังสือแค่ไหน เพราะฉะนั้นไม่อยากให้มองผู้ที่สอบด้วยกันว่าเป็น “ศัตรู” หรือ “คู่แข่ง” และอยากให้ทุกคนที่เข้ากลุ่ม เป็นเพื่อนกัน มีอะไรแบ่งปันกัน ช่วยเหลือกัน เพราะ “แรงขับ” ที่มาจากแรงอิจฉา ริษยา มีแต่จะทำให้เกิดความทุกข์ ส่วนแรงแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน แรงของความที่อยากจะประสบความสำเร็จหรือที่เรียกว่า “แรงบันดาลใจ” มีแต่จะทำให้เกิดความสุข นอนอ่านก็มีความสุข นั่งอ่านก็มีความสุข