Tôi và Sứ quán

Khảo sát https://www.surveymonkey.com/r/WB63RGY

Tôi và Sứ quán ...là cộng đồng chung của những người sử dụng lịch vụ lãnh sự tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tôi và Sứ quán là nơi chia sẻ kinh nghiệm làm việc với sứ quán, phổ biến quy định về thủ tục lãnh sự và cung cấp thông tin thiết yếu cho người sử dụng dịch vụ lãnh sự.

Khảo sát ý kiến người sử dụng dịch vụ lãnh sự tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: https://www.surveymonkey.com/r/WB63RGY

***

Tinh thần: XÂY DỰNG

Thái độ: VĂN MINH

***

Những bài viết, bình luận

- không liên quan đến nội dung của Tôi và Sứ quán
- đi ngược lại lợi ích cộng đồng
- chửi bới, thóa mạ, tấn công cá nhân
- cáo buộc, xúc phạm tổ chức, cá nhân vô căn cứ
- văng tục, chửi bậy

bị xóa mà không cần báo trước.

Thành viên đăng bài viết, bình luận với nội dung như trên bị xóa tên khỏi nhóm nếu tái phạm.