TÔI YÊU TÀI CHÍNH HẢI QUAN - I♥CFC

Nhóm hoạt động với mục đích là nơi để các bạn trao đổi mua bán c...ũng như tìm phòng trọ cho các bạn sinh viên. Hy vọng các bạn có 1 nơi để trao đổi cũng như tránh lạm dụng trang để quảng bá bất chính!
From: IceBerg Nguyễn!