TOPARLANIYORUZ

www.toparlaniyoruz.org

BİZ KİMİZ?
Bu düzenin kendisine yakışmad...ığını düşünen herkes
• Bu ülkeye/düzene dair--->Aynı olan değil kısmen örtüşen/kesişen kaygıları/tespitleri/önerileri olan insanlarız.
• Genel olarak siyasete kurumuna, özelde de siyasi partilere ve mevcut siyasilere önemli ölçüde güvenini yitirmiş olan insanlarız
• Biz kavramı, din, dil, ırk, cinsiyet, ideoloji, eğitim, gelir düzeyi ya da vatandaşlık temelinde insanları ayırmadan--->Bu çoğrafyada yaşayan ve düzendeki bozukluk konusunda kaygı duyarak sorumlu bir davranış ortaya koymak isteyen herkese açıktır---->Çok-kültürlülüğü kendi iradesine saygı temelinde bir zenginlik olarak gören insanlarız
• Girne’de yaşayan İngiliz, Türkiye kökenli vatandaş, Maronit, burada yaşayan Kıbrıslı Rum ya da burada ikamet eden Türkiye vatandaşları----->Bu coğrafya konusunda “ortak endişeleri” paylaşan, kaygı duyan ve “bize yakışır bir düzen” talep eden herkes
• Bireysel kurtuluşa değil, birlikte hareket ederek toplumsal bir harekete inanan insanlarız
• Her konuda veya her sorunda “ortak vizyona” sahip değiliz, sahip olma iddiasında da değiliz---->Bu nedenle bir siyasi parti gibi ülkedeki sorunların ya da Kıbrıs sorununun nasıl çözüleceği konusunda parti programı, uzun manifesto hazırlayacak değiliz
• Söylenen, ağlayan ve sızlayan yani marazi olan değil, farkında olan, sesini çıkaran ve gerektiğinde harekete geçmek isteyen insanlarız
• Farklılıklarımıza tahammül edebilen ve ortak olan az sayıda “iyi”de birleşen, farklı olan noktalara takılıp da bölünmenin yanlış olduğuna inanan insanlarız
• Yukarıdaki hususları paylaşan herkes---->potansiyel olarak BİZ’in parçası olmaya adaydır
• Ne değiliz: Vakıf + sendika + siyasi parti değil---->teknolojiyi kullanarak toparlanan bir tür halk hareketiyiz

SINIRLI ORTAK İYİ/PAYDA YA DA ASGARİ MÜŞTEREK

-Kıbrıs Türkünün en büyük sorunu sürekli olarak bölünmesi ve polarize olmasıdır. Her konuda anlaşmaya kalkarsak--->bölünme riski son derece yüksek olur
-Bölünmemek birleşmek--->tek gerçek gücümüz olan “birlikte hareket” için elzem olanı yaparak “sınırlı ortak payda”dan yola çıkacağız--->Her konuda anlaşma gayemiz yok! Bölen değil, birleştiren sınırlı unsurun altını çizerek hareket edeceğiz.
-Ülkenin tüm sorunlarını listeleyip tümüyle ilgili olarak bu aşamada toplumsal consensus geliştirmeye kalkışırsak--->Her tanım yapmaya kalktığımızda o kadar çok azalacağız
-Sınırlı “ortak iyi”: Birkaç konuda toplumsal konsensus sağlamak ve bunu yaparken “kalabalıklardan” toplumsallaşmak--->Bireyselleşen ve giderek gücü daha da azalan toplumun yeniden toplum olması--->”Toparlanmak” budur--->isim özellikle konuldu/tesadüfi değildir: Bizi bu aşamada birleştirecek olan “ortak iyi/ortak payda”:

a. Kendi irademize dayalı bir vizyon;

b. Temiz Toplum: Toplumsal/sosyolojik bir değişime/dönüşüme ihtiyacımız var (seçmen davranışı--oy satma ve benzeri/vatandaşın partizanlıkta/rüşvet olayında tutumu; medya-siyaset ilişkisinde medyanın duruşu/ sivil toplumun siyasal iktidarla ilişkisi ve olması gereken duruşu gösterememesi);

c. Temiz, adil ve hesap verebilir bir yönetim/siyaset (yolsuzluk + hukuksuzluk + diğer siyasi aktörler de dahil---->milletvekili transferleri + siyasi partilerin faaliyetlerinin finansmanı + seçim sistemi)

Bu listeyi genişletmeye kalkışırsak, her adımda daha da azalacağız, küçük bir toplum olduğumuz için en önemli gücümüz birlikte hareket edebilmemiz olacak