Tour SWA / Namibia 2014 !!

Hierdie blad is geskep na aanleiding van die vele kommentare en versugtinge deur oud-inwoners van SWA / Namibia om weer hulle heimat te sien en bekende plekke te besoek.

Ons as administrateurs van die groep wil kyk of iets gedoen kan word om aan daardie wense te voldoen.

Die gedagte is om `n Bustoer te reël wat sal plaasvind ongeveer einde April / Mei 2015.

Dus:

Eerstens gaan ons belangstelling toets

Tweedens, en afhangende van die reaksie`en voorstelle van julle, gaan ons kan begin kyk na
koste en `n finale datum.

Spreek julle voornemens uit deur te sê Ja of Nee .......... en ons aksies gaan daardeur gelei word.