Transport (WMRiT) '14

Oficjalna Grupa Studentów kierunku Transport na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, rocznik 2014.

Grupą administruje Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej. Wszelkie zawarte w grupie informacje są niejawne i zakazuje się ich ujawniania poza gronem osób przyjętych.

W razie potrzeby, kontaktować się z administratorami, tj.:
- Olgą Staszewską - Przewodniczącą WRSS WMRiT
- Wojciechem Dworakiem - Członkiem WRSS WMRiT
- Aleksandrą Szczur - Członkiem WRSS WMRiT
- Krzysztofem Borowiakiem - Przewodniczącym Komisji Promocji SSPP