Chợ Apple Cần thơ

XÓM CHỢ APPLE là nơi anh em trao đổi thông tin, mua bán các thiết bị có liên quan đến APPLE thiết bị số....hàng đã sử dụng hoặc hàng mới nhưng có khuyến mãi, giá tốt. Các bài quảng cáo khác có thể bị xóa không báo trước.