Tuổi trẻ Thái Nguyên (T3N)

GIỚI THIỆU VỀ HỘI NHÓM TUỔI TRẺ THÁI NGUYÊN

1. Đôi nét về Hội nhóm Tuổi Trẻ Thái Nguyên

Với những tấm lòng đầy lòng nhiệt huyết của nhiều thanh niên sinh viên học sinh đã cùng nhau khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình vì cộng đồng, vì xã hội, hội nhóm Tuổi Trẻ Thái Nguyên đã ra đời với mong muốn tiếp nối Phong Trào Tình Nguyện của Thanh Niên Việt Nam. Hội nhóm Tuổi Trẻ Thái Nguyên là một nhóm hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt quan tâm nhiều đến đối tượng là các trẻ em, những người già có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

Với phương châm "Chung tay gắn kết – Chia sẻ vì cộng đồng" sau hơn 3 năm xây dựng và phát triển, hội nhóm Tuổi Trẻ Thái Nguyên đã gặt hái được nhiều thành công, góp phần nhỏ bé cho cộng đồng, cho xã hội, làm đi những khó khăn vất vả của những em nhỏ, những cụ già trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Điển hình là các chương trình tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Thái Nguyên và Khu Điều Trị Phong Phú Bình – Thái Nguyên.

Cùng với những hoạt động đã có của mình chúng tôi rất mong muốn có thể khai thác và phát huy nhiều nguồn lực xã hội thông qua nhóm để có thể giúp đỡ các đối tượng có thêm nhiều điều kiện tốt hơn nữa với hy vọng sẽ vượt qua và vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là khơi dậy trong họ niềm tin và ý thức tự lực trong cuộc sống.

Song song với những hoạt động xã hội, Hội nhóm Tuổi Trẻ Thái Nguyên cũng là nơi vun đắp những cung cách sống độc lập, phát huy khả năng tự chủ, năng động, kỷ luật và nâng cao nhận thức xã hội cho các thành viên tham gia. Tuổi Trẻ Thái Nguyên hoạt động hòa nhập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, cùng thống nhất hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hiện nay lực lượng chính của nhóm là các bạn thanh niên, các bạn sinh viên, học sinh tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các bạn với lòng nhiêt huyết tuổi trẻ đã kết nối lại với nhau và hoạt động thật tốt theo phương châm “" Tình nguyện vì cuộc sống tốt đẹp hơn "”.

2. Cơ cấu tổ chức của Hội nhóm Tuổi Trẻ Thái Nguyên

• Ban điều hành ( gồm 3 thành viên – Hội trưởng, 2 hội phó)
• Trưởng ban (3 thành viên)
• Thành viên chính thức (bao gồm các thành viên đã đăng kí và xét duyệt trở thành thành viên chính thức của Hội nhóm Tuổi Trẻ Thái Nguyên.
• Thành viên: Các thành viên mới tham gia, và tham gia vào các hoạt động online của Hội nhóm.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hội nhóm Tuổi Trẻ Thái Nguyên
Website: http://tuoitrethainguyen.net/ – E-mai: info@tuoitrethainguyen.net
Số điện thoại: 0985 721 233