Naboer mod vindmøller ved Tybrind

Middelfart kommune påtænker at tillade opstilling af 3-4 kæmpevi...ndmøller på 130 meters højde i et ellers uforstyrret område i nærheden af Føns. I det samme område, hvor man tidligere har givet afslag på opførelse af en svinefarm p.g.a. hensynet til landskabet.

Denne gruppe har til formål at forhindre at disse vindmøller bliver en realitet.