Khoa Bảo Hiểm - Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội

Khoa Bảo hiểm đư­ợc thàmh lập Ngày 01/03/2005 theo Quyết định số 155/QĐ-LĐTBXH của Bộ trư­ởng Bộ Lao động – Th­ương binh và xã hội.


Những thành tựu nổi bất nhất trong 6 năm vừa qua:

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên tăng nhanh (tăng hơn 6 lần lần so với khi mới thành lập) tăng cả số và chất lượng, đáp ứng kịp thời tăng qui mô đào tạo. Tháng 3 năm 2005 Khoa chỉ có 4 cán bộ, giảng viên (trong đó có 01 giảng viên kiên chức, 01 TS, 02 thạc sỹ) đến nay tổng số cán bộ giảng viên là 26 người (trong đó 4 ng­ười là giảng kiêm chức, 02 TS, 10 Thạc sỹ, 4 đang làm nghiên cứu sinh, 8 đang học cao học.

- Vị thế (hay thương hiệu) của khoa không ngừng tăng, được xã hội thừa nhận và đánh giá cao. Lúc đầu chỉ có ít thí sinh đăng ký dự tuyển và kết quả chí có 57 HS – SV trúng tuyển nhập học ngành Bảo hiểm, sau 6 năm số thí sinh đăng ký dự thi, trúng tuyển nhập học đã tăng 12,98 lần (740/57), điểm tuyển sinh từ năm 2005 đến năm 2008 đứng thứ 3 trong trường nhưng từ năm 2009 đến nay đã đứng thứ 2 (bằng với khoa Quan Lý lao động), đặc biệt năm 2010 số thí sinh có nguyện vọng 1 đã trúng tuyển tới 70%, cao nhất trường.

- Công tác quản lý giảng dạy và học tập được quan tâm rất đúng mực, chính quyền khoa đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực phù hợp với khả năng, sở trường của HS – SV; nên kết quả học tập và rèn luyện của HS – SV trong khoa không ngừng tăng nên, số HS – SV đạt loại khá gỏi năm sau cao hơn năn trước; là khoa đầu tiên có sinh viên được giải khuyến khích về nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục - đào tạo; đến nay đã có 02 SV và 02 giảng viên trong khoa được Bộ GD - ĐT trao giải và giấy chứng nhận về NCKH.

Định hướng về công tác đào tạo của khoa trong nhứng năm tới:

- Hiện tại qui mô đào tạo của khoa gần 1800 HS – SV, phấn đấu từ nay đến năm 2015 qui mô đào tạo của khoa từ 2500 – 3 000 HS – SV; từ năm học 2011 – 2012 khoa triển khai đào tạo 02 chuyên ngành (Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại và phấn đấu đến năm 2015 ĐNGV đạt chuẩn về trình độ và triển khai đào tạo Cao học Bảo hiểm.

Cơ cấu tổ chức:

.1. Khoa Bảo hiểm đư­ợc thàmh lập ngày 01/03/2005 theo Quyết định số 155/QĐ-LĐTBXH của Bộ trư­ởng Bộ Lao động – Th­ương binh và xã hội.

1.2. Chức năng nhiệm vụ của khoa:

* Chức năng:

- Khoa là đơn vị đ­­ược phân cấp với chức năng quản lý hành chính về đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tế sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội theo kế hoạch đ­­ược giao. Quản lý cơ sở vật chất trong khoa.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý HS - SV trong khoa theo phân cấp của Hiệu trư­­ởng.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng ch­­ương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, tổ chức các hoạt động giáo dục khác theo ch­­ơng trình kế hoạch chung của Nhà tr­­ường.

- Tổ chức hoạt động Khoa học và Công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, HS - SV thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trư­ởng.

- Quản lý chất l­­ượng, nội dung, ph­­ương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chư­­ơng trình, giáo trình môn học do Hiệu tr­­ưởng giao.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến ph­ương pháp giảng dạy, học tập, quản lý và đánh giá toàn diện công tác đào tạo trong phạm vi khoa đảm nhận thông qua các tổ bộ môn.

- Tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy, học tập và các hoạt động khác
trong phạm vi khoa.

- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị t­­ư tư­­ởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ và HS - SV, tổ chức đào tạo bồi dư­­ỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ thuộc khoa.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý HS - SV thuộc Khoa bao gồm: đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cán sự các lớp... đánh giá nhận xét sinh viên theo học kỳ, năm học, khoá học.

1.3. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số cán bộ giảng viên trong khoa là 22 ng­ười (20 ng­ười là giảng viên, 2 ngư­ời là giáo vụ khoa); 100% giảng viên có trình độ đại học, trong đó 9 giảng viên là

Thạc sỹ, 4 đang làm nghiên cứu sinh, 8 đang học cao học; được cơ cấu như­ sau:

* Lãnh đạo khoa: - Thạc sỹ Phùng Bá Đề, Phó Bí th­ư Đảng uỷ tr­ường kiêm Trư­ởng khoa
- Tiến sỹ Hoàng Thị Bích Hồng, Phó trư­ởng khoa

* Bô môn bảo hiểm xã hội gồm:

1. Tiến sỹ Hoàng Thị Bích Hồng, Tr­ưởng Bộ Môn
2. Thac sỹ Phạm Đỗ Dũng, Phó trư­ởng bộ môn (đang làm NCS)
3. Thạc sỹ Phùng Bá Đề
4. CN Lê Xuân H­ương (đang học cao học)
5. CN Bùi Thị Thu Hà (đang học cao học)
6. CN Vũ Thị Hồng Nết (đang học cao học)
7. Thạc sỹ Trịnh Khánh Chi
8. CN Nguyễn Thị Vân Anh (đang học cao học)
9. CN Nguyễn Thị Nhung (đang học cao học)
10. Thạc sỹ Nguyễn Khải Hưng (đang làm nghiên cứu sinh)
11. Thạc sỹ Hoàng Minh Tuấn

* Bộ môn Bảo hiểm th­ương mại gồm:

12. Thạc sỹ Nguyễn Hữu Ái, Tr­ưởng bộ môn
13. CN Nguyễn Minh Thía (đang học cao học)
14. CN Tô Thị Hồng (đang học cao học)
15. CN Đào Thị Hồng Chuyên

* Bộ môn Quản trị – Tài chính gồm:

16. Thạc sỹ Lục Mạnh Hiển, Phó trưởng phòng Đào tạo, giảng viên kiêm chức (đang làm NCS)
17. Thạc sỹ Đỗ Thuỳ Dung, Phó tr­ưởng bộ môn (đang làm NCS)
18. Thạc sỹ Mai Thị H­ường
19. CN Mai Thị Dung (đanghọc cao học)
20. CN Trần Ngọc Hà (đang học cao học)
21. Trần Thị Thanh (đang học cao học)

* Bộ môn thực hành BHXH

22. Thạc sỹ Phạm Đức Trọng, Phó trưởng bộ môn, phục trách bộ môn
23. CN Nguyễn Thị Vàn (đang học cao học)

* Giáo vụ khoa

24. Mai Thị Hồng Quyên
25. Nguyễn Nguyên Zen

----------------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI SINH VIÊN KHOA BẢO HIỂM - NGÔI NHÀ NHỎ CHỨA NHỮNG TÌNH YÊU LỚN.

Thông điệp gửi tới các bạn sinh viên học khoa Bảo Hiểm - Trường đại học lao động - xã hội

--------------------------------------------------------------------------------

Thân gởi anh em , bạn bè , các bạn sinh viên khoa bảo hiểm và các khoa khác gần xa đã có lòng quan tâm đến box này của chúng ta . thể theo tiêu chí hoạt động của box , chúng ta vào đây để chia xẻ kinh nghiệm , nghiệp vụ cũng như tìm hiểu về lĩnh vực bảo hiểm . không phân biệt trong hay ngoài ngành và bất kể bạn là thành viên trường Đại Học Lao động Xã Hội hay sinh viên của các trường khác , vì vậy để tạo không khí vô tư và thân thiện cho diễn đàn

- Không dùng đích danh bất kỳ một doanh nghiệp bảo hiểm nào với tính chất quản bá thương hiệu .
- Không dùng diễn đàn này vào mục đích tuyển dụng.
- Không dùng diễn đàn này để thảo luận vấn đề khác .
- Không dùng diễn đàn này quảng cáo bán hàng , Maketing sản phẩm với mục đích cá nhân.
- Không dùng diễn đàn này để chỉ trích nhau trong lĩnh vực nghề nghiệp (đối với anh chị em hoạt động trong ngành bảo hiểm )
- Đoàn kết , thương yêu , hổ trợ nhau với mong muốn cùng nhau phát triển một cách lành mạnh .

Vì một diễn đàn sôi nỗi nhưng hòa đồng , năng động nhưng trật tự , sáng tạo nhưng không mất phương hướng .Mình mong các quý anh chị em và các bạn chúng ta hãy chung tay xây đắp box này trở thành một box kiểu mẫu của diễn đàn . hãy để chúng ta tự hào về nét đẹp của box bảo hiểm ! xin chân thành cảm ơn !

THÂN ÁI!

Tất cả vì sự phát triển của khoa Bảo Hiểm Trường Đại Học Lao Động Xã Hội
--------------------------------------------------------------------------------
Hội sinh viên khoa bảo hiểm - Ngôi nhà nhỏ chứ những tình yêu lớn.

Mọi góp ý xin các bạn liên hệ qua;
Mr: Chính
Phone : 0979. 77 22 85
Email: dangdinhchinh1988@gmail.com
http:http://thuvienbaohiem.com/
Yahoo ID : hoangtusaobang_chatonline