Đại Học Lao động - Xã hội (CS2)

Group Đại Học Lao động - Xã hội (CS2) là một nhóm phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị. Nhóm được lập ra với mục đích chia sẻ, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống sinh viên