HỘI CƯ DÂN UNIMAX 210 QUANG TRUNG, HÀ ĐÔNG

Đây là Group tập hợp mọi người là cư dân dự án UNIMAX 210 Quang ...Trung được lập theo tinh thần của cuộc gặp mặt ngày 27/03 để trao đổi các THÔNG TIN VỀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN. Mọi người có thể tham gia vào Group theo tinh thần tự nguyện. GROUP không dùng đăng tin rao vặt mua bán nên mọi tin không liên quan đến dự án sẽ bị gỡ.

Để gia nhập, vui lòng nhắn tin cho NGƯỜI QUẢN TRỊ NHÓM - ADMIN (Facebook: shinevirgo hoặc Ba Phạm) các thông tin sau đây:
- Tên
- Căn hộ
- SĐT